Inici

Inici

DESPESES D’ENVIAMENT
 Les despeses d’enviament es calculen automàticament emprant sempre el tipus d’enviament mes econòmic. Les despeses d’enviament es visualitzen en tot moment en el carret de la compra (per clients encara no registrats Espanya peninsular). El càlcul de les despeses d’enviament es realitza en funció de la destinació i del pes. El en moment de formalitzar el pagament el client pot modificar el tipus d’enviament.

Enviaments nacionals (Espanya penisular+Balears): 

Espanya penisular+Balears

48/72 Postal -  Oficina: te caràcter certificat però amb recollida a l’oficina de correus.

48/72 Postal -  Domicili: te caràcter certificat i inclou la entrega a domicili.

Fins a 1kg:

4,60€

5,40€

De 1kg. a 2kg:

4,95€

5,80€

 
Despeses d’enviament gratuïtes: Les comandes nacionals superiors a 70€ tindran les despeses d’enviament gratuïtes . Es reemborsaran mitjançant un val de descompte per el valor de les despeses d’enviament equivalents a Paquet Postal amb recollida en Oficina, que es podrà descomptar de qualsevol de les següent compres.
 
Recollida en punt de venda: cost 0€
 
Canaries, Ceuta, Melilla i Andorra:

Canaries, Ceuta, Melilla i Andorra

48/72 Postal -  Oficina: te caràcter certificat però amb recollida a l’oficina de correus.

48/72 Postal -  Domicili: te caràcter certificat i inclou la entrega a domicili.

Fins a 1kg:

17,40€

19,00€

De 1kg. a 2kg:

17,50€

19,10€

 
Països membres de la Unió Europea:

Països membres de la Unió Europea:Paquet Postal Internacional (preus producte i enviament amb IVA)

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia França, Finlàndia, Irlanda, Itàlia, Lituània, Luxemburg, Països Baixos, Portugal,  Suècia

Croàcia, Estònia Hongria, Letònia, Malta, Polònia, Xipre

Bulgària, Grècia, Romania, República Txeca

Fins a 1kg:

13,25€

14,25€

27,400€

De 1kg a 2kg:

19,85€

20,85€

31,55€

 
Països d’Europa no membres de la UE:

Països  no membres de la Unió Europea:Paquet Postal Internacional (preus producte i enviament sense IVA)

Suïssa, Noruega, Regne Unit, Islàndia

Resta d’Europa

Fins a 1kg:

15,24€

25,80€

De 1kg a 2kg:

20,74€

29,10€

 
Resta de països: 

Resta de països:Paquet Postal Internacional (preus producte i enviament sense IVA)

Austràlia, Brasil, Canadà,  Israel, Mèxic, Nova Zelanda

Resta de països

Fins a 1kg:

25,00€

32,00€

De 1kg a 2kg:

31,00€

41,00€

 
naturalmente lanas no assumirà les despeses corresponents a impostos, aranzels duaners i altres despeses derivades de la entrega que estiguin en vigor en cada país (inclòs Canàries, Ceuta, i Melilla)
 
Per a pesos superiors a los indicats aquí, s’aplicaran en cada cas les tarifes en vigor de l’operador logístic.
 
PAGAMENTS:
 

Els mètodes de pagament acceptats són:
1. Paypal (pagament amb compte Paypal o targeta de crèdit)
2. Targetes de crèdit nacionals e internacionals: Visa, MasterCard, American Express
3.  Sofort
4. Transferència Bancària
5. Bizum (seleccionant l’opció Transferència Bancària)
6. En efectiu (només per recollides en el punt de venda)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sóc la Dolors Kunst, una enamorada de les labors d’agulla. Des de ben petita que vaig aprendre a teixir i a gaudir teixint i ,malgrat tenir poc temps, sempre he trobat un moment per relaxar-me i teixir per a tota la família.
 
Fa uns anys que va començar a madurar en mi un projecte: convertir una passió en una forma de vida. Finalment ha arribat el moment de poder fer realitat el somni: obrir la meva pròpia botiga de llanes, una botiga plena de llanes de colors, de textures, de materials i de tipus de filats diferents.... en fi un petit paradís per els sentits. I el que realment m’apassiona i em motiva: intentar transmetre aquesta passió a tots aquells que entrin a la botiga.
 
Sempre m’han fascinat les llanes, les sedes, els cotons... una bona matèria primera es la clau per aconseguir un projecte d’èxit, i cada projecte te una llana ideal esperant-lo. Sé que sovint es molt difícil trobar la combinació perfecte entre llana i projecte, que sovint sabem quin tipus de llana volem però que no ens es gens fàcil de trobar, o l’hem d’anar a buscar ben lluny superant barreres d’idiomes, despeses d’enviament elevades, temps d’espera...Es per això m’he proposat apropar-vos a traves d’aquesta botiga on-line tot un seguit de meravelles llaneres que ara per ara difícilment podem trobar plegades en el nostre país.
 
Vull ser pionera en oferir una amplia gama de productes majoritàriament naturals i ecològics, d’alta qualitat, fets amb l’experiència i saber fer de països tradicionalment vinculats al mon de la llana i a la protecció mediambiental com son les cultures centre i nord-europees. Ofereixo productes selectes, diferents, de qualitat, i cadascun amb una extensa gama de colors: llanes per jerseis i jaquetes, per complements i xals, sedes per peces delicades, cotons i lli per l’estiu, llana tradicional per mitjons... Pretenc que malgrat sigui una botiga virtual, qui es passegi per la botiga vegi els prestatges plens de colors, de materials exquisits i diferents, de textures... que arribin a omplir els seus sentits i el transportin al paradís dels fils i les llanes.
 
Tant els productes de marca com els comercialitzats sota el nom de naturalmente lanas son productes de línia natural, ecològica i de qualitat. Els procediments d’emmagatzematge, manipulació, embalatge i transport també reflecteixen aquest fort sentit de respecte al medi ambient.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDICIONES GENERALES

 

1- Términos y condiciones de venta:

 

Estas condiciones regularán expresamente el acceso, utilización y las relaciones comerciales entre el usuario (el “Cliente”) y naturalmente lanas a través de la plataforma de comercialización accesible en el sitio web naturalmentelanas.com propiedad de naturalmente lanas

Las presentes condiciones generales de venta se aplican solamente a ventas de productos por parte de naturalmente lanas a personas físicas a través de la página web, naturalmentelanas.com

Todo pedido hecho  a naturalmentelanas.com implica obligatoriamente la aceptación sin reservas por parte del Cliente de las Condiciones Generales de Venta de naturalmentelanas.com vigentes el día en que se lleve a cabo el pedido. Estas Condiciones Generales permanecerán en vigor y serán válidas durante todo el tiempo que estén accesibles a través de naturalmentelanas.com. naturalmente lanas se reserva la facultad de sustituir en cualquier momento estas Condiciones así como todos aquellos avisos legales, directrices y/o reglamentos de uso recogidos en naturalmentelanas.com y que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán las Condiciones Generales aquí recogidas. El Cliente estará sujeto a las Condiciones Generales vigentes en el momento de realizar su pedido. Su vigencia temporal coincide con el tiempo de su exposición, hasta el momento en que sean modificadas total o parcialmente. Las nuevas Condiciones serán de aplicación desde el momento en que estén a disposición del Cliente. Se recomienda al cliente que periódicamente Condiciones Generales, ya que pueden sufrir modificaciones. Se puede consultar en todo momento la versión vigente de dichas Condiciones en naturalmentelanas.com.

Cualquier consulta, sugerencia, queja o reclamación relativa a la venta online de los Productos, puede hacerse a través de e-mail de atención al cliente naturalmentelanas@hotmail.com ó info@naturalmentelanas.com

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato se regirá y será interpretado, en todos sus términos y condiciones, conforme a la vigente legislación española.

 

2.- Acceso y uso de los contenidos

 

Para la compra de los productos a través de naturalmentelanas.com, naturalmente lanas solicitará a los usuarios que procedan a registrarse, para lo cual dichos Clientes deberán cumplimentar el formulario electrónico que en cada momento aparezca en naturalmentelanas.com siguiendo las instrucciones indicadas en el mismo. En dicho proceso de registro se deberán facilitar, siempre y únicamente, datos exactos y verdaderos.

naturalmente lanas enviará la confirmación del registro a la cuenta de correo electrónico que el Cliente haya designado al efecto. El nombre de usuario y la contraseña son elementos habilitadores para acceder y efectuar las compras y tienen carácter confidencial, personal e intransferible.

El Cliente será responsable de la adecuada custodia y confidencialidad de la contraseña, no pudiendo ceder su uso a ningún tercero, ya sea temporal o permanente, ni a permitir en ningún caso su utilización por ningún tercero. El Cliente deberá comunicar inmediatamente a naturalmente lanas el acceso a naturalmentelanas.com que cualquier tercero distinto del Cliente pudiera realizar utilizando su contraseña.

Todas las adquisiciones de Productos comprados a través de naturalmentelanas.com, previa identificación y autenticación, a través del nombre de usuario y contraseña que fuese suministrado, se considerarán válidamente realizadas por el Cliente, y serán vinculantes. En consecuencia, el Cliente será el responsable en exclusiva de cualesquiera compras de Productos a través del naturalmentelanas.com por parte de cualquier tercero que haga uso de su usuario y contraseña. La realización de pedidos desde naturalmentelanas.com por parte de un menor de edad que falsee la información de registro, se entenderá realizada bajo la supervisión y autorización de sus padres, tutores o representantes legales.

La relación jurídica derivada del registro como Cliente de naturalmentelanas.com tiene una duración indefinida. Cualquiera de las partes podrá dar por terminada o suspender la presente relación contractual unilateralmente en cualquier momento y sin más causa que su voluntad en tal sentido, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la formalización de pedidos con anterioridad a la terminación de la relación. El Cliente podrá ejercitar unilateralmente el derecho de terminación mediante el proceso de cancelación de cuentas

El usuario se compromete a utilizar esta Web de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, absteniéndose de utilizar la página Web para actividades contrarias a las leyes, a la moral, o usos lesivos de los derechos e intereses de terceros. Asimismo el usuario deberá abstenerse de obtener informaciones y contenidos accesibles a través de la página Web empleando para ello medios o procedimientos diferentes de los que para tal efecto y en su caso se hayan puesto a su disposición.

Los enlaces que pueda contener la página Web pueden conducir al Usuario a otros sitios Web gestionados por terceros. naturalmente lanas no responde de los contenidos ni del estado de estos sitios. El enlace a estas páginas Web no implica que naturalmente lanas apruebe los mismos ni sus contenidos

 

3- información y disponibilidad de los productos ofertados:

 

Los productos ofrecidos por naturalmente lanas serán siempre válidos según disponibilidad (existencias).

naturalmente lanas se reserva el derecho de modificar la gama de productos.

Las descripciones de los productos a la venta son orientativas y no comprometen de ninguna manera al vendedor.

Los datos técnicos y grafismos del producto son los facilitados por el fabricante y serán siempre orientativos.

Las fotografías pueden diferir en color del producto original.

 

4- Precios y gastos de envío:

 

Todos los precios publicados en la página web  naturalmentelanas.com son precios finales con IVA incluido, en Euros, y son vigentes salvo error tipográfico. Si naturalmente lanas identifica un error manifiesto en el precio de los productos, informarán al Cliente y éste tendrá la opción de reconfirmar su pedido al precio correcto o, en su defecto, cancelarlo.

El precio del producto no incluye los gastos de envío. Estos gastos corren por cuenta del Cliente y se añadirán al total del importe de los productos seleccionados. El coste del servicio de entrega contratado vendrá determinado por las condiciones y modalidad escogidas de dicho servicio. Se informará al Cliente debidamente de dichos costes, que serán debidamente desglosados previamente a la realización del pago antes de confirmar el pedido y finalizar el proceso de contratación.

Los precios mostrados en naturalmentelanas.com son de aplicación exclusivamente a los Productos ofrecidos a través de naturalmentelanas.com y durante el tiempo que permanezcan publicados. naturalmente lanas se reserva expresamente el derecho de modificar los precios en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. No obstante, en cualquier caso, se aplicarán las tarifas en vigor indicadas  en naturalmentelanas.com en el momento de la realización el pedido correspondiente.

 

5- Forma de pago:

 

Para proceder al pago del precio de los Productos y de los gastos de envío, el Cliente deberá seguir todas y cada una de las instrucciones que se muestren en la página correspondiente naturalmentelanas.com. En el momento de realizar el pedido el cliente puede elegir abonar las compras que realice en naturalmentelanas.com mediante:


Los métodos de pago aceptados en naturalmentelanas.com son:
Los métodos de pago aceptados en naturalmentelanas.com son:
1. Paypal (con cuenta Paypal o con tarjeta de crédito)
2. Tarjetas de crédito nacionales e Internacionales: Visa, Mastercard, Amercian Express
3. Sofort
4. Transferencia Bancaria
5. Bizum (escogiendo la opción Transferencia Bancaria)
6. En efectivo (solo para recogidas en punto de venta)

En todos los casos deberá realizarse el pago en un plazo máximo de 5 días naturales desde que formalizó el pedido (en caso de no haber recibido confirmación del pago transcurrido este plazo, se cancelará el pedido).
En el caso de transferencia bancaria se deberá enviar a naturalmentelanas@hotmail.com ó info@naturalmentelanas.com el comprobante del ingreso/transferencia o confirmación de la entidad de origen. El pedido no se enviará hasta que la transferencia o ingreso sea efectivo en la cuenta de naturalmente lanas. El ingreso o transferencia ha de ser siempre en € y en efectivo. En el concepto de la transferencia se debe incluir nombre del cliente y el nº de pedido.
En el caso de los pagos electrónicos, estos estarán sujetos a comprobaciones y autorizaciones por parte de las entidades emisoras, si dicha entidad no autorizase el pago, no se podrá continuar con el procedimiento de compra iniciado, quedando automáticamente cancelado el pedido y entendiéndose no realizada la compraventa del Producto o Productos solicitados.
El cargo del precio de los Productos, de los costes del servicio de envío, así como de cualesquiera impuestos que resulten de aplicación, se hará en el momento de formalizar el pedido.

 

6- Recogida y entrega de los productos:

 

1.     Los productos adquiridos se enviarán/entregarán a la persona y a la dirección indicada en el pedido.

2.     Facturas: El cliente puede consultar, descargarse y/o imprimir su factura directamente desde su cuenta cliente en naturalmentelanas.com (versión electrónica en formato PDF). Para acceder a ellas, el cliente debe identificarse en naturalmentelanas.com usando su dirección de correo electrónico y contraseña (que creó cuando realizó su primer pedido).

3.     Calendario: los fines de semana y festivos (nacionales, autonómicos y locales) no se tramitarán pedidos

4.     Los pedidos se tramitaran por defecto en un periodo de 24/48 horas (días hábiles) desde la recepción de la confirmación del pago. No obstante su demora no implicará ni anulación del pedido ni indemnización alguna.

5.     Se considerará entregado un pedido en el momento en que el transportista haga entrega del paquete o paquetes al cliente y este firme el documento de recepción de entrega. Corresponde al cliente verificar el estado de la mercancía a la recepción e indicar todas las anomalías en el albarán de recepción de entrega.

6.     Si se desea recoger el producto adquirido personalmente, el Cliente deberá  indicarlo en el momento de realizar el pedido y contactar naturalmentelanas@hotmail.com ó info@naturalmentelanas.com para concertar día y hora de recogida. Para recoger los productos deberá identificarse con el DNI, Pasaporte o NIE original en vigor y mostrar el Justificante de Compra.

7.     En ningún caso naturalmentelanas.com se responsabilizará de los envíos no entregables, tanto si es por error en la dirección facilitada por el cliente, ausencia en el domicilio indicado por el cliente o no recogida en la oficina de correos en los plazos y condiciones establecidas por el operador logístico en cada momento. En dichos casos se considerará entregado el pedido.

 

7- Desistimiento de los pedidos:

 

El Usuario tiene reconocido el derecho de desistimiento de la compra efectuada a través de naturalmentelanas.com, y por tanto podrá devolverlo si no queda satisfecho, y siempre que la propia naturaleza del bien adquirido lo permita

Se podrá devolver y reembolsar los artículos comprados en naturalmentelanas.com, siempre que el cliente comunique a naturalmentelanas@hotmail.com ó info@naturalmentelanas.com su intención de devolver el producto adquirido dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la fecha de entrega y que se cumplan las siguientes las condiciones:

1.     El producto debe estar en el mismo estado en que se entregó y deberá conservar su embalaje y etiquetado original.

2.     El envío debe hacerse usando el mismo embalaje protector en que ha sido recibido. Si no se pudiese hacer en el mismo embalaje con el que se entregó, el deberá devolverlo de tal manera que el producto llegue de vuelta a naturalmente lanas. con las máximas garantías posibles.

3.     Debe incluirse nota explicativa del motivo de la devolución.

4.     Tras examinar el artículo se comunicará si se  tiene derecho a la devolución de las cantidades abonadas (reembolso), por el/los artículos comprado/s. Solo se devolverá el importe del/los artículo/s, nunca el de los gastos de envío, reembolso y embalaje. El cliente asumirá siempre el coste y riesgo de la devolución del producto

5.     La devolución del importe se efectuará lo antes posible y, en cualquier caso, dentro del plazo de 10 días hábiles desde la fecha de comunicación de derecho al reembolso (punto 4).

6.     La devolución del importe se realizará siempre mediante transferencia bancaria, en €, el cliente deberá informar del número de cuenta donde desea que se realice el abono.

No podrán ser devueltos aquellos productos que no estén en las mismas condiciones en las que se recibieron y que hayan sido usados más allá de la mera apertura del producto. Quedan excluidos también  del derecho de desistimiento aquellos casos en los que, por la propia naturaleza de los bienes objeto de adquisición, sea imposible llevarlo a cabo, sin perjuicio de la correspondiente reclamación de los daños y perjuicios sufridos, incluyendo, en concreto productos confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados. Esto no afecta a los derechos reconocidos al consumidor por la legislación vigente.

 

8-  Garantías.:

 

Cuando el Producto o Productos adquiridos presenten una falta de conformidad por no corresponderse con las características ofrecidas, presenten defectos que impidan su normal utilización con arreglo a su naturaleza, o no ofrecer las prestaciones descritas para el mismo, el Cliente tendrá derecho al saneamiento del bien adquirido en un plazo de dos años a partir de la compra y en las condiciones y con los medios de prueba regulados en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sin perjuicio de las facultades de naturalmente lanas de comprobar la veracidad de los defectos, su origen y el momento de su aparición. En todo caso, el Cliente deberá ponerse en contacto con naturalmente lanas a través del correo electrónico naturalmentelanas@hotmail.com ó info@naturalmentelanas.com en el plazo máximo de dos meses desde la constatación del defecto, debiendo informar de:

1.             Datos personales del cliente

2.             Nº de factura de compra

3.             La naturaleza del problema

4.             El momento y las condiciones de su aparición.

Así mismo, el Cliente tiene derecho al saneamiento del bien siguiendo las reglas del artículo 118 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En todo caso se aplicarán la normativa que sobre garantía de venta de bienes de consumo establezca la legislación aplicable

La garantía perderá su vigencia en caso de defectos o deterioros causados por factores externos, accidentes, desgaste, o una utilización no conforme a las instrucciones del fabricante. Quedan también excluidos de la garantía los productos modificados por el cliente o cualquier otra persona no autorizada por el fabricante.

Para cualquier pregunta el cliente se puede poner en contacto con naturalmente lanas al correo electrónico naturalmentelanas@hotmail.com ó info@naturalmentelanas.com

 

9- Comunicaciones y notificaciones

 

Según la normativa aplicable, parte de la información y/o comunicaciones de naturalmente lanas con sus clientes debe ser por escrito. El cliente acepta que la mayor parte de las comunicaciones con naturalmente lanas sean electrónicas. naturalmente lanas usará el corro electrónico para ponerse en contacto con sus clientes.

A efectos contractuales el cliente consiente en utilizar el medio de comunicación electrónico y reconoce que todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones que se le envíen en formato electrónico desde naturalmentelanas.com cumplen con los requisitos legales de ser por escrito. Esta condición no afecta los derechos reconocidos por ley.

Para notificaciones, el cliente debe utilizar preferiblemente el formulario de contacto de naturalmentelanas.com, en su defecto vía correo electrónico a  naturalmentelanas@hotmail.com ó info@naturalmentelanas.com.

Se entenderá que las notificaciones han sido recibidas y han sido hechas correctamente en los siguientes plazos:

1.     En el mismo instante en que se tramitan vía formulario de contacto de naturalmentelanas.com,

2.     24 horas después de haberse enviado un correo electrónico. Para probar que una notificación ha sido hecha correctamente, será suficiente con probar que la notificación ha sido enviada a la dirección de correo electrónico especificada por el receptor.

 

10.- Política de privacidad y tratamiento de datos personales

 

naturalmente lanas  informa a sus clientes de que los datos personales que se faciliten serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo responsabilidad de naturalmente lanas (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LO15/1999 y el último decreto que la desarrolla RD 1720/2007). naturalmente lanas se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de datos de carácter personal, guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado, asimismo se compromete a guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre la información que le sea facilitada y a utilizarla únicamente para los fines indicados abajo.

La finalidad de dicho fichero es:

·          remitir el pedido a la persona y dirección correctas

·          atender las solicitudes que el cliente pueda plantear a naturalmente lanas

·          mandar al cliente toda información necesaria sobre sus compras

·          informar al cliente de los productos de naturalmente lanas

·          informar de actividades promocionales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente (SMS, Facebook…).

El cliente autoriza de manera expresa a naturalmente lanas a ceder sus datos a la compañía de transporte y logística encargada de hacer la entrega del artículo adquirido a través de la página web naturalmentelanas.com y cualquier otro operador que intervenga en el proceso de compra y entrega, a los únicos efectos del cumplimiento del contrato o contratos con el cliente y las relaciones derivadas de los mismos El cliente recibirá comunicación de ofertas o novedades relacionadas con el servicio que presta naturalmente lanas únicamente cuando el cliente lo solicite expresamente.

Suponen la aceptación de esta política de privacidad así como la autorización a naturalmente lanas para que trate los datos personales que se le facilitan:

1.     El cumplimiento de cualquier formulario existente en el sitio web naturalmentelanas.com

2.     El envío de un correo electrónico a cualquiera de los buzones de naturalmente lanas

La visita a la página web naturalmentelanas.com no implica que el usuario facilite información personal alguna ni queda obligado a facilitarla cada vez que el cliente usa el sitio web naturalmentelanas.com

naturalmente lanas asume que los datos han sido introducidos por su titular o por persona autorizada por éste, así como que son correctos y exactos. Corresponde al cliente la actualización de sus datos, es por tanto el cliente el responsable de la veracidad de dichos datos y naturalmente lanas no será responsable de la inexactitud de los datos personales de sus clientes.

Los clientes de naturalmente lanas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y/o, cancelación comunicándolo por escrito indicando su nombre y apellidos, email de usuario, adjuntando fotocopia de su DNI/NIF. a naturalmentelanas@hotmail.com ó info@naturalmentelanas.com o bien a:

 

naturalmente lanas

C/ Joan Aguilar 15

08760 Martorell (Barcelona)

 

11.- Legislación aplicable y jurisdicción

 

naturalmente lanas  no será responsable de incumplimiento de ningún término de este contrato si éste es provocado por cualquier circunstancia ajena a la empresa. El presente Contrato, tanto para su aplicación como su interpretación se regulará por la Ley española. El idioma será el castellano. Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que sobre el presente Contrato pueda surgir. En el caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, ambas partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Martorell.

 

 

AVISO LEGAL:

 

El nombre comercial naturalmente lanas y su correspondiente sitio web natutalmentelanas.com son titularidad de:

Dolores Y. Kunst Steenland

CIF 38114569G

C/ Joan Aguilar 15

08760 Martorell (Barcelona)

Puede contactar con naturalmente lanas a través del e-mail de atención al cliente naturalmentelanas@hotmail.com ó info@naturalmentelanas.com o bien al teléfono 680901160as o bien al teléfono 680901160